Glasnica

Tvoja resnica ima glas!

Izrazite svoje mnenje z glasovanjem o posameznih temah državne regulacije in pomagajte spodbuditi odprt in kritičen javni diskurz.

Ali menite, da država preveč omejuje našo svobodo?

Hvala za vaš glas!