Svoboda izbire na preizkušnji

V Sloveniji smo priča vse večji regulaciji s strani države. Od alkohola, sladkih pijač, licenciranja…
A kot kaže tudi drugod po svetu, pretirana regulacija ne prinaša dolgoročnih koristi za nikogar, ne
za zdravje in kakovost življenja državljanov, ne za ekonomsko blaginjo države.

Pravica do proste izbire je temeljna pravica posameznika in ne privilegij. Vsak od nas ima pravico
do lastnega mnenja in izbire ter odgovornosti za svoje odločitve.

Namen te spletne strani je ozaveščanje o regulativnih ukrepih države ter spodbujanje h kritični
presoji o njihovih vplivih na različne aspekte naših življenj.